קשיחות (rigidity)

הקשיחות הכוללת של מערכת בורג רולרים Cges בנויה על ערכי הקשיחות הפרטניים הבאים:

RS_reg_00


קשיחות האום

קשיחות האום מחושבת בהתאם לנוסחה הבאה:

RS_reg_02

כאשר ה- Fn מחושב עבור ערכי Cme באופן הבא:

RS_reg_03

קשיחות התבריג

קשיחות התבריג Cs ניתנת לחישוב באמצעות הנוסחה הבאה:

RS_reg_04


כוח הכיפוף המקסימלי המותר* נתון כ- Fknzul ומחושב, עבור ערכי מהירות n=0 באופן הבא:

RS_reg_005

  • כוח הכיפוף המקסימלי המותר (permissible buckling force) הוא ערך תיאורטי שניתן לעשות בו שימוש במצב בו מעוניינים להפעיל עומס רדיאלי (כלומר בזווית 90 מעלות לכיוון התנועה של הבורג) על האום ולמעשה על התבריג. יש לזכור כי השפעתו השלילית של כוח כזה באה לידי ביטוי בקיצור אורך החיים של הבורג. מכאן שביישומים בהם לא נדרש אורך חיים אופרטיבי גבוה, ניתן יהיה להפעיל כוח רדיאלי גדול יותר. בכל מקרה שכזה, אנא פנה והתייעץ עמנו ונשמח לסייע לך לתכנן באופן נכון ומיטבי.

RS_reg_07פתרונות אפשריים

אחת הדרכים לספוג עומס רדיאלי ולמנוע פגיעה בתכונות הבורג היא הכנסת האום לתוך שרוול מיוחד כמו בדוגמא הבא:

RS_reg_08