שגיאת הפסיעה 

 

שגיאת הפסיעה 

שגיאת הפסיעה ep יחסית למהלך האפקטיבי Lu מחושבת עבור ברגים גליליים באופן הבא:

 

שגיאות הפסיעה ep בהתאם לדרגות האפיצות (טולרנס) השונות נתונות בטבלה שממול. עבור דרגות טולרנס G1 ו- G3, דיאגרמות הפסיעה ומומנט הסיבוב מסופקות על ידי מחלקת ההנדסה שלנו בהתאם לתכנון הספציפי של הבורג.

הפסיעה נבדקת ונמדדת באמצעות מכשיר 3D מיוחד המצויד בלייזר איטרפורמטר.

עריכה
Lu
החל מ עד
315 מ"מ
315 מ"מ 400 מ"מ
400 מ"מ 500 מ"מ
500 מ"מ 630 מ"מ
630 מ"מ 800 מ"מ
800 מ"מ 1000 מ"מ
1000 מ"מ 1250 מ"מ
1250 מ"מ 1600 מ"מ
1600 מ"מ 2000 מ"מ
2000 מ"מ 2500 מ"מ
2500 מ"מ 3150 מ"מ
עריכה
ep (במיקרונים) עבור דרגות טולרנסים
G5 G3 G1
6 12 23
7 13 25
8 15 27
9 16 30
10 18 35
11 21 40
13 24 46
54 29 15
65
77
93