אודות דיוק

מערכות של ברגי רולרים (גלילים) מחולקות לאותן קטגוריות של עפיצות (tolerance) כמו אלו של ברגים כדוריים בהתבסס על החלק השלישי של תקן DIN 69051. בהתאם לתקן זה, הפקטור המבדיל הוא שגיאת הפסיעה (lead error) המסומנת כ- V300p ומתייחסת לסטיה מהפסיעה הנומינלית לאורך מהלך של 300 מ"מ. בטבלה הבאה ניתן לראות את קטגוריות העפיצות בהתאם לתקן.

עריכה
דרגת טולרנס (עפיצות) V300p
G1 6μm/300mm
G3 12μm/300mm
G5 23μm/300mm
G9 200μm/1000mm

ברגים גליליים מסוג RV וכן RVR מסופקים בדרגות עפיצות G1 עד G5, בהתאם לדרישת הלקוח. ברגים גליליים מסוג BRV מסופקים בדרגות עפיצות G9.

עריכה
פרמטרים לחישוב דיוק פסיעה בהתאם לתקן DIN 69051/3
דיוק הפסיעה נומינלי P
הדלתא בין דיוק הפסיעה הדרוש לנומינלי e0
הדלתא בין דיוק הפסיעה בפועל לנומינלי במהלך של 300 מ"מ V300p
הדלתא בין דיוק הפסיעה בפועל לנומינלי בהינתן האורך Lu ep
השינוי במהלך לאורך Lu Vup
השינוי במהלך בתוך פסיעה אחת (רבולוציה אחת) V2πp
המהלך האפקטיבי Lu