נצילות

כידוע, נצילות היא למעשה היחס בין האנרגיה המתקבלת ביציאה ממערכת לבין האנרגיה הנכנסת אליה. במקרה של בורג רולרים, המערכת מורכבת מתבריג ומאום. בשעה שאנו מסובבים את התבריג (לרוב באמצעות מנוע), הוא מעביר את הכוח אל הרולרים שבתוך האום והם אלו שמסובבים, בתורם, את האום. מכאן שבמקרה של מערכת בורג רולרים, הנצילות מחושבת כיחס שבין הכוח המתקבל מהאום בשעה שהתבריג מסתובב לבין הכוח הנדרש לסובב את התבריג.

בספרות ההנדסית מקובל לסמן את הנצילות באות η ולמדוד אותה באחוזים. כך, באופן תיאורטי, במצב של נצילות מושלמת (נצילות שבה אין איבוד של אנרגיה כלל) יתקבל הערך המושלם – 100%. ואולם, כפי שאנו יודעים היטב, בפועל הנצילות לעולם איננה מושלמת והיא תלויה במספר משתנים, שהמרכזי שבהם הוא החיכוך.

יתרונם המרכזי של ברגי רולרים הוא בכך שהחיכוך שבין הרולר לתבריג הוא חיכוך גלילה (להבדיל מחיכוך החלקה) ומכאן שבורג רולרים מסוגל לספק למשתמש נצילות גבוהה למדי של עד כ- 90%, בדומה לבורג כדורי. נצילות זו תהיה גבוהה הרבה יותר מהנצילות המתקבלת בשימוש בבורג acme, בבורג טרפזי או בבורג עם חיכוך החלקה.

באיור שמשמאל ניתן לראות את הנצילות המתקבלת בשימוש בבורג רולרים בהשוואה לנצילות המתקבלת בשימוש בבורג טרפזי (או כל בורג אחר בעל חיכוך החלקה).

כיצד משפיעה העברת הכוח על הנצילות 

באנימציה ניתן לראות כיצד מועבר הכוח מהתבריג אל הרולרים ומהם אל האום. בשעה שאנו מסובבים את התבריג (לרוב באמצעות מנוע), הוא מעביר את הכוח אל הרולרים שבתוך האום והם אלו שמסובבים, בתורם, את האום. מכיוון שהרולרים מסתובבים סביב התבריג וסביב עצמם, החיכוך בינם לבין התבריג הוא חיכוך גלילה, כך שמקדם החיכוך נמוך משמעותית. עקרון פעולת המערכת דומה לעקרון פעולתו של מיסב כדורי.

גם החיכוך שבין הרולרים לבין האום הוא חיכוך גלילה בעל מקדם חיכוך נמוך, שכן הרולרים מסתובבים בתוך האום ובאים במגע עם מסלול הברגה מיוחד המצוי בתוך האום.

באופן כזה, מירב הכוח מועבר מהתבריג אל הרולרים ומהם אל האום וכך ניתן להבטיח נצילות גבוהה מאד (עד כ- 90% נצילות), בדומה למנגנון הפעולה של בורג כדורי.