העמסה תחילית (preload)

במקרים שבהם המתכנן רוצה לבטל את החופש הצירי של המערכת, משתמשים בברגי רולרים בעלי אום עם העמסה תחילית (preload). באומים עם עומס תחילי ניתן לקבל אפס חופש צירי (zero backlash) ובעיקר לוודא כי החופש הצירי יישאר אפס לאורך כל חיי הבורג. מנגנון זה אף משפר את הקשיחות של המערכת כולה ומשמש בנוסף גם כמעין "חיסון" מפני תופעות של עומס רגעי המשפיע על המערכת.

יש לציין כי מנגנון זה של ביטול החופש הצירי ע"י העמסה תחילית מוקדמת של האום הוא מנגנון מכאני המבוסס על כיוון (וקטור) של העומס התחילי ומכאן שהוא איננו משתנה לאורך חיי הבורג, להבדיל ממנגנונים המבוססים על קפיץ אשר מאבד מהאלסטיות שלו לאורך זמן.

על מנת להבטיח את התוצאה הנדרשת, יש לחשב במדויק את העומס התחילי, כך שהתוצאה שתתקבל תתאים במדויק לדרישות הספציפיות של האפליקציה בה מותקן הבורג. העמסה תחילית נמוכה מידי או גבוהה מידי, עלולה לפגוע בנצילות של המערכת או בקשיחות שלה.

בבואנו לחשב את ההעמסה התחילית הנדרשת עלינו להתחשב בכלל העומסים הפועלים במערכת. בהתאם, בנוסף על העומס הכללי הסטנדרטי F1…Fn, עלינו לקחת בחשבון גם את העומס התחילי הספציפי Fv, על מנת לקבוע בסופו של דבר את העומס הכללי המתקבל בכל מקרה ספציפי F1v…Fnv.


דוגמא 1: אם נדרש ביטול מלא של החופש הצירי בכל עומס שהוא העשוי לפעול על המערכת שלנו, אז העומס התחילי Fv יחושב בהתאם לעומס המקסימלי Fmax

rs_Fv


דוגמא 2: אם נדרש ביטול של החופש הצירי לעומס ספציפי הידוע לנו מראש (למשל במערכת הפועלת בדרך כלל תחת יותר מעומס אחד, אך ביטול החופש נדרש רק במקרה שבו המערכת עומדת תחת עומס מסוים), אז העומס התחילי Fv יחושב בהתאם לעומס הרלוונטי Fn

rs_Fvn


אלא אם הוגדר אחרת על ידי הלקוח, ברירת המחדל של העומס התחילי באומים מפוצלים או כפולים מחושבת להיות 5% מהעומס הדינאמי המקסימלי הקטלוגי

F1…Fn  [ניוטון]: עומס ספציפי

Fv         [ניוטון]: עומס תחילי

Fnv       [ניוטון]: עומס מתקבל כתוצאה מחישוב עומס ספציפי ועומס תחילי


חישוב עומס כפונקציה של העומס התחילי Fv 

כזכור, פעולת ההעמסה התחילית (preload) באום מתבצעת באופן בלתי שווה על כל אחד משני חלקי האום. הדבר נכון הן במקרה של אום מפוצל והן במקרה של אום כפול. כך, במקרה של אום עם עומס תחילי (preloaded nut), העומס הצירי (axial load) מגדיל את העומס הפועל בחצי אחד של האום ומשחרר את החצי השני מכוח תחילי. העומס השקול המתקבל יתואר להלן באמצעות הנוסחאות הבאות:


מחצית האום המועמסת בעומס תחילי

RS_H1


מחצית האום המשוחררת מעומס תחילי

RS_H2RS_preload1

דוגמאות להעמסה תחילית (preload) בסוגי אומים שונים 

העמסה תחילית עם מערכת דיסקית קשיחה

RS_spacer


העמסה תחילית עם מערכת אלסטית (elastic washers)

RS_elastic