על מהירות סיבוב ועומס צירי

מהירות הסיבוב של מערכת בורג רולרים (בורג פלנטארי או בורג גלילים) מוגבלת בשל המבנה הפנימי של האום. כמו כן, מהירות הסיבוב מושפעת מסוג מיסבי הקצה של התבריג וכן ממספר הסיבובים הקריטי (critical number of revolutions) המותר בשל מגבלות ויבראציה. מהירות הסיבוב הקריטית של הבורג הרולרים מוגדרת כ- nkr.

המהירות המקסימלית המותרת היא:

rs_ve01

 

המהירות הקריטית nkr במצב של עומס צירי Fn=0

המהירות הקריטית מושפעת מהעומס הצירי וניתן לחשב אותה עבור כל קונפיגורציה של בורג רולרים. תכנון נכון של התבריג, האום ומיסבי הקצה יאפשר להגיע למהירות הנדרשת ללקוח ללא תלות במהירות המקסימלית (הנתונה בעמודה שמימין). יחד עם זאת, יש לקבוע בכל מקרה את המהירות הקריטית nkr שהיא פונקציה של הויברציות של המערכת.

המהירות הקריטית nkr ניתנת לחישוב על ידי הנוסחה הבאה. פקטור התיקון fkr תלוי בסוג המיסוב וכן באופן בניית האום. בשימוש בנוסחה זו יש לזכור כי הנוסחה מניחה מצב של אפס כוח רדיאלי על האום וקשיחות מלאה בוקטור הרדיאלי של מיסבי הקצה של התבריג:

rs_ve02

המהירות הקריטית המותרת מחושבת תוך שימוש בפקטור התיקון שהוא פונקציה של המיסוב:

rs_ve03rs_ve04

פקטור התיקון fkr מתואר בהתאם למצבים הבאים:

rs_ve05