מומנט הנעה

rs_tq01

חישוב מומנט הנעה

כל הערכים הדרושים לשם חישוב המומנט הדרוש על מנת להניע בורג רולרים ניתנים לחישוב באמצעות הנוסחאות שבעמוד זה. כבסיס לכל חישוב, ניקח את המומנט הנומינלי Mv, המחושב ללא העמסה תחילית (load free torque) המתאים לכל ערך של Fv עבור אומים בעלי העמסה תחילית.

עבור אומים בודדים ללא העמסה תחילית (single nut with no preload) הנוסחה היא:

rs_tq02


מומנט ההנעה במצב של מהירות קבועה

ללא עומס:
rs_tq03

חישוב המומנט הנוצר כתוצאה של עומס צירי בכיוון ה- X:

rs_tq04

חישוב המומנט הנוצר כתוצאה של עומס צירי בכיוון המנוגד:

rs_tq05

מומנט ההנעה של המנוע (motor driving torque):

rs_tq06

כוח ההנעה של המנוע (motor driving power):

rs_tq07

מומנט ההנעה במצב של תאוצה

המומנט הנוצר כתוצאה מהעומס:
rs_tq09

מומנט האינרציה:

rs_tq10

מומנט האינרציה הסיבובי של הבורג:

rs_tq11

סכימת מומנטי האינרציה:
rs_tq12

מהירות המנוע:

rs_tq13

מומנט התאוצה:

rs_tq14 rs_tq15

זמן התאוצה:

rs_tq16 rs_tq17

מהירות לאחר שלב התאוצה:

rs_tq18

מהלך כולל בשלב התאוצה:

rs_tq19

מומנט ההנעה של המנוע:

rs_tq20

כוח ההנעה של המנוע:

rs_tq21rs_tq08

rs_tq22