חישובים שונים

מערכות של ברגי רולרים (גלילים) מחולקות לאותן קטגוריות של אפיצות (tolerance) כמו אלו של ברגים כדוריים בהתבסס על החלק השלישי של תקן DIN 69051. בהתאם לתקן זה, הפקטור המבדיל הוא שגיאת הפסיעה (lead error) המסומנת כ- V300p ומתייחסת לסטיה מהפסיעה הנומינלית לאורך מהלך של 300 מ"מ. בטבלה הבאה ניתן לראות את קטגוריות האפיצות בהתאם לתקן.

דרגת טולרנס (עפיצות)V300p
G16μm/300mm
G312μm/300mm
G523μm/300mm
G9200μm/1000mm
פרמטרים לחישוב דיוק פסיעה בהתאם לתקן DIN 69051/3
דיוק הפסיעה נומינליP
הדלתא בין דיוק הפסיעה הדרוש לנומינליe0
הדלתא בין דיוק הפסיעה בפועל לנומינלי במהלך של 300 מ"מV300p
הדלתא בין דיוק הפסיעה בפועל לנומינלי בהינתן האורך Luep
השינוי במהלך לאורך LuVup
השינוי במהלך בתוך פסיעה אחת (רבולוציה אחת)V2πp
המהלך האפקטיביLu

ברגים גליליים מסוג RV וכן RVR מסופקים בדרגות אפיצות G1 עד G5, בהתאם לדרישת הלקוח. ברגים גליליים מסוג BRV מסופקים בדרגות אפיצות G9.

שגיאת הפסיעה 

שגיאת הפסיעה ep יחסית למהלך האפקטיבי Lu מחושבת עבור ברגים גליליים באופן הבא:

שגיאות הפסיעה ep בהתאם לדרגות האפיצות (טולרנס) השונות נתונות בטבלה שממול. עבור דרגות טולרנס G1 ו- G3, דיאגרמות הפסיעה ומומנט הסיבוב מסופקות על ידי מחלקת ההנדסה שלנו בהתאם לתכנון הספציפי של הבורג.

הפסיעה נבדקת ונמדדת באמצעות מכשיר 3D מיוחד המצויד בלייזר איטרפורמטר.

Lu
החל מעד
315 מ"מ
315 מ"מ400 מ"מ
400 מ"מ500 מ"מ
500 מ"מ630 מ"מ
630 מ"מ800 מ"מ
800 מ"מ1000 מ"מ
1000 מ"מ1250 מ"מ
1250 מ"מ1600 מ"מ
1600 מ"מ2000 מ"מ
2000 מ"מ2500 מ"מ
2500 מ"מ3150 מ"מ
ep (במיקרונים) עבור דרגות טולרנסים
G5G3G1
61223
71325
81527
91630
101835
112140
132446
542915
65
77
93