כתלות ביישום, מסילות ליניאריות זמינות בדרגות דיוק שונות, כל אחת עם אפיצויות ספציפיות עבור הרכיבים הראשיים ועבור הסטייה ממקבילות של המסילות הליניאריות הבודדות. תוך שימוש במידות המוצגות בתרשים 1, האפיצויות עבור כל דרגת דיוק יכולות להתקבל מטבלאות 44 ו- 45. אם דרגות אפיצות גבוהות יותר נחוצות, צרו עמנו קשר בבקשה.

בפירוט אפיצות, נעשה שימוש בהגדרות הבאות:

  • המידה N מסמלת את המרחק בין משטח ההרכבה של הרוכב לחלק התחתון המושחז של המסילה. משטח ההרכבה של הרוכב מסומן.
  • האפיצויות המצוטטות הינן ערכים ממוצעים ומתייחסות למרכז הרוכב.

לתצורות מסילה ליניארית המורכבות מיותר ממסילה ורוכב בודדים, המוזמנות באופן ספציפי עבור יישומים כאלה, הערכים H ו- N יימצאו בתוך אפיצויות ה"זוג".

כשמסילות ליניאריות מסודרות בטור על מנת לקבל מסלול מוארך, יש להבטיח שהמסלולים של כל מסילה מורכבים באותו מישור ומסופקים עם התחלה מספיקה. הקצוות המעובדים צריכים להיות מלבניים, כאשר זה אפשרי, על מנת לשמר ריצה חלקה על פני נקודת החיבור. בשימוש במסילות בסידורים כאלה, יש להודיע על כך בעת ההזמנה.

רמת דיוקN גבוה
סטנדרטי
זוגH רחב
סטנדרטי
זוג
μμμμ
p0110+-515+-7
p120+-725+-10
p340+-1550+-20
p580+-25100+-30
אורך מסילהרמת דיוק  
החל מ
מ"מ
עד
מ"מ
p01
μ
p1
μ
p3
μ
p5
μ
31522.5816
3154002.53.51020
40050034.51124
5006303.561427
630800481632
80010004.591938
100012506112243
125016007142550
160020008162957
200025009183060
2500315010183060