בהרכבת שתי מסילות ליניאריות או יותר, המיועדות לפעול במקביל אחת לשנייה, יש לדאוג להבטיח שהסטייה ממקבילות והבדל הגובה יהיו מינימאליים, כיוון שלאחר הידוק המערכת, כל עיוות יביא למעוות אלסטי בנקודת המגע המתגלגל וזה יוביל לאי סדירות בתנועה לאורך המסילה. הסטייה המותרת המקסימאלית תהיה תלויה בדרגת העומס התחילי ובגודל המסילה, כמוצג בטבלה. על מנת לוודא ריצה חופשית של המערכת, אין לעבור ערכים אלה.

גודלסטיה
T0
מהמקביליות
T1
בין
T2
מסילות (μ)
T3
סטיית
T0
גובה
T1
בין
T2
מסילות (μ/mm)
T3
151913109
2023171411
2529211714
30352520160.30.150.10.08
3540292319
4552382924
5562463630
6581594638