חיכוך במסילה ליניארית תלוי, חוץ מבהעמסה, במספר גורמים אחרים, בייחוד בסוג ובגודל המסב, במהירות ההפעלה, וכן גם באיכות חומר הסיכה ובכמות, בה נעשה שימוש. התנגדות הריצה המצטברת של מסבים ליניאריים כדוריים מורכבת מחיכוך הגלגול וההחלקה באזור המגע של האלמנטים המתגלגלים, חיכוך בנקודות של מגע החלקה בין האלמנטים המתגלגלים לכלוב גם במשטחי ההנחיה של אזור חזרת הכדור, חיכוך בתוך חומר סיכה וחיכוך מהאטמים במקרה של מסבים אטומים.

מקדמי החיכוך של מסילות ליניאריות משומנות ללא עומס תחילי, נמצאים בין =0.003μ ל- =0.005μ. הערכים הנמוכים יותר מתאימים לתנאים של עומס כבד והערכים הגבוהים יותר לעומסים קלים.

עקב שפשוף האטמים יווצר עומס נוסף- רכיב חיכוך עצמאי, שישתנה בהתאם לגודל הרוכב. הערכים עבור גדלים שונים של מסילה מוצגים בטבלה.

גודל המיסבכוח החיכוך
N
154.5
206.5
257
309
3512
454.5
5517.5
6520.5

עבור מסילות ליניאריות מועמסות קלות, לחומר הסיכה קיימת השפעה ניכרת על תכונות החיכוך. מסילות ליניאריות, המשומנות בגריז בעל צמיגות מינימאלית בהתאם להמלצותינו, יתנו רמה תואמת גבוהה יותר של חיכוך בסיסי, הנובעת ממאמצי הגזירה בתוך הגריז. השפעה זו תוקטן למינימום לאחר זמן מסוים, כשהגריז בתוך המסב יתפזר באופן שווה והעודף יוסר ממעברי החזרת הכדור.