אם החיים המלאים של מסילה ליניארית, עפ"י תנאי פעולה נתונים, אמורים להיות מושגים במציאות, איטום מתאים חייב להיות מסופק בנוסף לשימון נכון. מסילות ליניאריות מסופקות לכן, כסטנדרט, עם אטמים מיוחדים, המגנים על כל הרוכב לאורך המסילה בכל הכיוונים. אטם החלקה זה, לא רק מונע כניסת מזהמים, אלא גם מסייע בהשארת חומר הסיכה בתוך המסב.

על מנת למנוע מלכלוך להיכנס לחורים המוברגים, על אלה להיות מוגנים עם מכסים.

אם נחוצה הגנה על המסילות כנגד זיהום אטמוספרי, מומלץ בד"כ שכל המסילה הליניארית, כולל כל אלמנט הנעה סמוך כבורג כדורי, יכוסו במגן. כאשר זה אינו מעשי, יכולה המסילה להיות מוגנת ע"י כיסוי כמוצג בתרשים 6. כיסוי כזה יכול להיות מוצמד לקצה המסילה ולרוכב כמוצג. אם ייעשה שימוש בכיסויים מסוג זה, הם צריכים להיות מוזמנים בעת הזמנת המסילה הליניארית, כך שחורי הברגים המתאימים יסופקו. מידות הכיסויים ניתנות בקטלוג מסילות ליניאריות.