יישום של מסבים

 

מסילות ליניאריות יכולות להיות מתוכננות עם מסילה אחת או יותר.

באופן כללי, במקום בו משמשת מסילה אחת, שני רוכבים נחוצים. רק בנסיבות יוצאות דופן, כשהעומסים קלים מאד ומקבילות המסילה או הבית לציר התנועה, מובטחת ע"י אמצעים אחרים, אפשרי להשתמש ברוכב בודד.

ברוב היישומים מערכת ההנחיה הליניארית מסופקת עם שתי מסילות ליניאריות. במקרים כאלה, בכל אופן, תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן למקבילות המסילות ולצימוד הרוכבים, על מנת להימנע ממאמצים פנימיים ולשמור על דיוק הריצה בתוך הגבולות הרצויים. להמלצות פנו, בבקשה לנושא "אפיצויות ודיוק", עליו דובר קודם לכן.

בהרכבת מסילות ליניאריות, כתלות ביישום הייחודי, מונח מישור נתון של המסילה הליניארית ו/או של המסילה על משטח הרכבה מעובד. עיבוד של משטח ההרכבה צריך להיות עפ"י תרשים 1. מיקום המישורים הנתוים הינו כמוצג בתרשים 2. מידות של משטחי ההרכבה ניתנות בטבלה. על מנת להבטיח הצמדה מדויקת של המישור הנתון על משטח ההרכבה של הציוד, המסילה והרוכב חייבים להימתח כנגד חלקי המכונה התואמים. מתוך ניסיון, שלוש השיטות המוצגות בתרשים 3 נמצאו מתאימות. בורגי הכיוון, המשמשים להצמדת המסילה הליניארית והרוכב למשטח ההרכבה, חייבים תמיד להיות מיושרים עם בורגי קיבוע. כיוון שהפנים העליונים והתחתונים של המסילה אינם מוקשים, קידוח חורי הפינים, כמוצג בתרשים 3d, אינו מהווה בעיה.

על מנת להבטיח תנאי הפעלה אופטימאליים עבור מסילה ליניארית, דיוק הייצור של מצע המכונה צריך להתאים לזה של המסילה.

בתכנון של מסילה ליניארית, יש לזכור שהמסב נמתח וככזה, הוא מהווה השוואה מתאימה לכל שאר המסילות. עבור המסילה הליניארית השנייה, רק המסילה נמתחת וכך, נקבע מיקום הרוכב אוטומטית. כשהאיטום של הרוכב מכסה את כל פני השטח של המסילה במתחם הרוכב, מומלץ לאטום את חורי הקיבוע במסילה הליניארית עם פקקי פלסטיק לאחר ההרכבה, כדי להימנע מכניסת מזהמים או מנזק לקצוות האטם בשעה שיחליקו לאורך החורים. אם זה אינו מתאים, חורי הברגים יכולים להיות ממולאים ע"י שימוש במילוי פלסטיק מתאים, טרם עיבוד השיטוח של המשטח העליון.

גודלממדים
LLBHS
שלמשטחהרכבהלפרופילים
LLBUS
של מסילותלינאריות
LLBNS
   
rmaxH1H2H3rmaxH1H2H3rmaxH1H2H3
מ"מ
150.54.6440.54.6440.3544
200.55440.54340.5855
250.56.5550.54351.09.566
300.57550.57551.01376
351.08661.0866
401.01778
451.011881.01188
501.01378
551.01410101.012910
651.0141010