חיכוך הוא הכוח הנדרש על מנת להזיז גוף לאורך מישור אופקי או מסילה. פני שטח המעובדים היטב גורמים לאפקט חיובי על החיכוך. לכן, ב-PM משתמשים ברולרים מדרגת האיכות הגבוהה ביותר בשילוב עם מוליכים מושחזים (אנטי-חיכוך) מסוג RSD אשר מיוצרים בידי קבוצה של מומחים.

µ          – מקדם חיכוך

Fn        – כוח נורמלי

F          – התנגדות חיכוך

 

הערה : מגבים ואטמים מייצרים תגובה שלילית על החיכוך.