כש:

Fm= שקול עומס צירי דינאמי (ניוטון)

Fi= עומס אמיתי (ניוטון)

ni= מהירות אמיתית (סל"ד)

qi= זמן עבודה בכל מחזור (%)

nm= מהירות ממוצעת (סל"ד)