אורך הכלוב הוא יחסי לקיבולת העומס של המיסב הליניארי.
המלצתנו היא למהלך " H" שהוא 70% מאורך המוביל (נתון בטבלאות כמידה A). במקרים בהם המוביל ארוך מ- 400 מ"מ, המהלך יכול לגדול עד 100% מאורך המוביל.

כלומר:
עבור H≤400 מ"מ (H/A≤0.7)
עבור H>400 מ"מ (H/A≤1)