גל הארכובה מקביל לצילינדר, קוטר החלל שבו נמצאת ההברגה הבסיסית. בנוסחאות משתמשים בערכים שנוצרים מהעלייה של גל הארכובה (בין אם הוא נתמך או מקובע). המצמדות לא נחשבות כתמיכה לגל הארכובה.

בגלל אי הדיוקים הפוטנציאליים בעלייה של מרכוב הבורג, נלקח גורם בטחון של 0.80, שמתווסף לחישוב המהירויות הקריטיות.

חישובים הכוללים את המצמדות כתמיכה לגל הארכובה, או שמקטינים את גורם הביטחון, דורשים בחינות מעשיות ואולי אף שיפור של העיצוב.