המהירות הגבולית המותרת היא המהירות אותה הבורג אינה יכול לעבור בשום זמן נתון. זו הגבלת מהירות מערכת המחזור במצמדת.

הדבר בא לידי ביטוי במוצר בסל"ד ובקוטר הממוצע של גל הארכובה (במ"מ).

גבולות המהירות המצוינים כאן, הן המהירויות המקסימליות שאפשר לעבוד בהן למשך פרקי זמן קצרים ובתנאי עבודה אופטימאליים של יישור, אור, מטען חיצוני וטעינה מוקדמת, עם שימון מבוקר. שימוש מתמשך בבורג במהירות הגבולית המותרת, עלולה לגרום לקיצור חיי מנגנון המצמדת.

 

מהירות גבוהה שקשורה במטען כבד דורשת כוח סיבובי ניכר וגורמת לתוחלת חיים ממוצעת קצרה יחסית.

במקרה של תאוצה והאטה גבוהות, מומלץ לעבוד עם מטען חיצוני ממוצע או להוסיף דריכה קלה (Preload) למצמדת, כדי להימנע מהחלקה של חלקים פנימיים במהלך ההיפוך. דריכת הברגים הממוצעת למהירויות גבוהות, חייבת להיות דריכה המבטיחה שמרכיבי הסיבוב לא יחליקו. דריכה גדולה מדי תגרום לעלייה חריגה בטמפרטורה הפנימית.