דרגות עומס תחילי

עבור הפעלה נכונה תחת תנאי הפעלה שונים, נחוץ לבסס את המידה הראויה של עומס תחילי. ברוב היישומים, יספיק עומס תחילי קל עד מתון. בנוכחות עומסי זעזוע או רעידה, רמה גבוהה יותר של קשיחות מומלצת. מסילות ליניאריות מוצעות בחמש דרגות שונות של עומס תחילי. הערכים השונים מוצגים בטבלה.

סוג העומס התחילי יעודעומס תחילי
ללא עומס תחיליT20 μ clearance
עומס תחילי קלT0f0=0
עומס תחילי מתוןT1f0=0.04c
עומס תחילי כבדT2f0=0.08c
עומס תחילי כבד מאודT3f0=0.12c

קשיחות של מסילות ליניאריות

הקשיחות של מסילה ליניארית, יחד עם קיבולת נשיאת העומס שלה, הינה אחד מהקריטריונים המשמעותיים עבור בחירת המערכת המתאימה ביותר. בשל תנאי המגע העדיפים בין המוט לאלמנטים המתגלגלים, המסילה הליניארית הינה בעלת קשיחות ראויה לדרישות של טווח רחב של מבני מכונה. צרכי קשיחות אינדיבידואליים לכל יישום יכולים להיענות ע"י בחירת רמת העומס התחילי המתאימה למסילה.

ערכים של המעוות האלסטי לאורך קו הפעולה של העומס, עבור הדרגות השונות של העומס התחילי של המסילות הליניאריות עם השימוש השכיח ביותר, מוצגים בדיאגראמה 48.

המעוות האלסטי המצוין מתייחס רק למסילה הליניארית עצמה. קשיחות כל מערכת ההנחיה על כל מרכיביה תלויה במגוון גורמים כמספר המפרקים, קשיחות מסגרת המכונה ושיטת ההצמדה. מדידות המתבצעות לאורך ציר ההנחיה מראות שקשיחות המערכת הינה, לעיתים קרובות, נמוכה בהרבה מזו של המסילות הבודדות.

גודלסטיה
T0
מהמקביליות
T1
בין
T2
מסילות (μ)
T3
סטיית
T0
גובה
T1
בין
T2
מסילות (μ/mm)
T3
151913109
2023171411
2529211714
30352520160.30.150.10.08
3540292319
4552382924
5562463630
6581594638