מהירות ותאוצה מותרות

המהירויות והתאוצות המותרות נקבעות בעיקר ע"י כוחות המגע בין הכדורים למסלול. תחת תנאי הפעלה נורמאליים המהירויות המותרות הן:

  • עבור מסבים מדגם צינור, עד 200 מטר לדקה.
  • עבור מסבים מדגם כוס בקצה, עד 100 מטר לדקה.
  • עבור מסבים מהסדרות המיניאטוריות .TR, עד 100 מטר לדקה.

ערכים עבור תאוצה, שאמורים לשמור תנאי עומס מינימאליים עבור יחידה, אל להם לעבור 100 m/s^2. מהירויות ותאוצות ריצה גבוהות יותר אפשריות, כתלות בתכנון המסב, גודל המסב, עומס מיושם, חומר סיכה ועומס תחילי של המסב. במקרים כאלה, אנא התייעצו עמנו.

תנאי נייחות

אם מסילה ליניארית הינה נייחת במשך פרקי זמן ארוכים ונתונה לרעידה ממקורות חיצוניים, תנועות קטנות באזור המגע בין אלמנטים מתגלגלים ומסלול יכולות להוביל לנזק במשטחים, שיכול לגרום לעלייה משמעותית ברעש הריצה ולכשל מוקדם בשל עייפות החומר. יש להימנע מרעידה במצב נייח בכל מחיר, לדוגמא, ע"י בידוד המסבים מרעידה חיצונית ונקיטת אמצעי זהירות מתאימים במהלך העברה.