יישום של מסבים

 

מסילות ליניאריות יכולות להיות מתוכננות עם מסילה אחת או יותר.

באופן כללי, במקום בו משמשת מסילה אחת, שני רוכבים נחוצים. רק בנסיבות יוצאות דופן, כשהעומסים קלים מאד ומקבילות המסילה או הבית לציר התנועה, מובטחת ע"י אמצעים אחרים, אפשרי להשתמש ברוכב בודד.

ברוב היישומים מערכת ההנחיה הליניארית מסופקת עם שתי מסילות ליניאריות. במקרים כאלה, בכל אופן, תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן למקבילות המסילות ולצימוד הרוכבים, על מנת להימנע ממאמצים פנימיים ולשמור על דיוק הריצה בתוך הגבולות הרצויים. להמלצות פנו, בבקשה לנושא "אפיצויות ודיוק", עליו דובר קודם לכן.

בהרכבת מסילות ליניאריות, כתלות ביישום הייחודי, מונח מישור נתון של המסילה הליניארית ו/או של המסילה על משטח הרכבה מעובד. עיבוד של משטח ההרכבה צריך להיות עפ"י תרשים 1. מיקום המישורים הנתוים הינו כמוצג בתרשים 2. מידות של משטחי ההרכבה ניתנות בטבלה. על מנת להבטיח הצמדה מדויקת של המישור הנתון על משטח ההרכבה של הציוד, המסילה והרוכב חייבים להימתח כנגד חלקי המכונה התואמים. מתוך ניסיון, שלוש השיטות המוצגות בתרשים 3 נמצאו מתאימות. בורגי הכיוון, המשמשים להצמדת המסילה הליניארית והרוכב למשטח ההרכבה, חייבים תמיד להיות מיושרים עם בורגי קיבוע. כיוון שהפנים העליונים והתחתונים של המסילה אינם מוקשים, קידוח חורי הפינים, כמוצג בתרשים 3d, אינו מהווה בעיה.

על מנת להבטיח תנאי הפעלה אופטימאליים עבור מסילה ליניארית, דיוק הייצור של מצע המכונה צריך להתאים לזה של המסילה.

בתכנון של מסילה ליניארית, יש לזכור שהמסב נמתח וככזה, הוא מהווה השוואה מתאימה לכל שאר המסילות. עבור המסילה הליניארית השנייה, רק המסילה נמתחת וכך, נקבע מיקום הרוכב אוטומטית. כשהאיטום של הרוכב מכסה את כל פני השטח של המסילה במתחם הרוכב, מומלץ לאטום את חורי הקיבוע במסילה הליניארית עם פקקי פלסטיק לאחר ההרכבה, כדי להימנע מכניסת מזהמים או מנזק לקצוות האטם בשעה שיחליקו לאורך החורים. אם זה אינו מתאים, חורי הברגים יכולים להיות ממולאים ע"י שימוש במילוי פלסטיק מתאים, טרם עיבוד השיטוח של המשטח העליון.

גודלממדים
LLBHS
שלמשטחהרכבהלפרופילים
LLBUS
של מסילותלינאריות
LLBNS
   
rmaxH1H2H3rmaxH1H2H3rmaxH1H2H3
מ"מ
150.54.6440.54.6440.3544
200.55440.54340.5855
250.56.5550.54351.09.566
300.57550.57551.01376
351.08661.0866
401.01778
451.011881.01188
501.01378
551.01410101.012910
651.0141010

הרכבה

כישורים וניקיון הכרחיים בהרכבת מסילות ליניאריות, על מנת לקבל ביצועים אופטימאליים ולהימנע מכשל מסב מוקדם. מסילות ליניאריות הינן מוצרי דיוק ויש לטפל בהן באופן הולם. מעל הכל, יש לדבוק בהליכי ההרכבה הנכונים וצריך להשתמש בכלים המתאימים בכל זמן.

הרכבה צריכה להתבצע בחדר יבש, ללא אבק, הרחק מעבודות מתכת או ממכונות המייצרות נסורת או אבק.

טרם הרכבת המסבים, כל החלקים הנחוצים, כלים וציוד צריכים להיות זמינים. כל שרטוט או הוראות הרכבה צריכים גם להיות מוכנים מראש וסדר ההרכבה של החלקים השונים קבוע.

מסילות ליניאריות מצופות בד"כ בחומר משמר דוחה חלודה טרם האריזה ולכן יכולות להיות מאוחסנות למשך מספר שנים באריזתן המקורית, בתנאי שזו לא נשברה ושהלחות היחסית של שטח האחסון אינה עוברת את ה- 60%.

כל חלקי המסילה הליניארית צריכים להיות מנוקים בזהירות ואם נחוץ הדבר, יש להוריד מהם קצוות מחוספסים. דיוק הצורה והמידות נבדק כנגד המפרט. המסבים יתפקדו באופן משביע רצון אם ידבקו באפיצויות שתוארו קודם לכן.

המסילות הליניאריות צריכות להישאר באריזתן המקורית עד רגע ההרכבה, כך שלא יתלכלכו. בד"כ, החומר המשמר, בו מצופים מסבים חדשים לפני עזיבתם את המפעל, אינו צריך להיות מוסר ונחוץ רק לנגבו מן המשטח החיצוני.

הוראות הרכבה

הליך ההרכבה תלוי ברובו בתכנון המכונה, כמו גם בסוג המסילה הליניארית. אם קיים שילוב מסורתי של מסילה ליניארית קבועה וצפה, בו מורכבות המסילות (תרשים 4), מתבצעת ההרכבה בסדר הבא:

 1. מסילה ראשית עם רוכבים מוברגת קלות לשטח הנקי, ללא האבק של מצע המיטה. משטחי ההצמדה צריכים קודם כל להימרח עם שמן זורם חופשי.
 2. הידוק בורגי המיקום עד שיוצרות המסילות מגע עם מישור הנתון של מצע המיטה.
 3. הידוק בורגי הקיבוע עם המומנט המוצג בטבלה.
 4. הרכבת שאר המסילות באותו אופן.
 5. הנחת השולחן בזהירות על הרוכבים, שמוקמו מבעוד מועד. הכנסת בורגי הקיבוע והידוק קל.
 6. כוונון בורגי המיקום עד שהרוכב מונח על משטח ההרכבה של השולחן.
 7. הידוק בורגי הקיבוע על נושא הרוכב של מסילת ההשוואה, תוך שימוש במד מומנט.
 8. הידוק בורגי הקיבוע על נושא הרוכב של היחידה המנוגדת. במהלך פעולה זו, הריצה החופשית של השולחן צריכה להיבדק ביד.

אם מסילה בודדת בלבד מיועדת להצמדה על משטח ההרכבה, על המסילה המנוגדת להיות מכוונת בעזרת מתקן המדידה, המוצג בתרשים 5. יש לדאוג שלא לעבור את הסטייה ממקבילות, המצוינת בטבלה 47. בהרכבת סוג זה של סידור, יש להשתמש בהליך הבא:

 1. הרכיבו את המסילה הראשית כמתואר תחת נקודות 1, 2 ו- 3.
 2. הרכיבו את המסילה השנייה על המצע והדקו בעדינות את בורגי הקיבוע.
 3. כמוצג בתרשים 5, הדקו בביטחון את בורגי הקיבוע, ממרכז המסילה לכיוון קצותיה, תוך שימוש במתקן מדידה כדי לבדוק מקבילות.
 4. עקבו אחר שאר השלבים עפ"י נקודות 5 עד 8 למעלה.
גודל הבורגמומנט הידוק
חומר 8.8חומר 12.9
Nm
M42.94.9
M5610
M61017
M82541
M104983
M1286145
M14135230
M16210355