קיבולת עומס "C" בשימוש עם גלילים (רולרים)

מבנה סטנדרטי עם גלילים : שני כלובים, כל אחד תפוס בין זוג של מוליכי מיסוב ליניאריים בעלי אורך זהה, שניהם ארוכים מהכלובים.

Cכולל=Z*Cגליל=0.5(מספר גלילים)*(קיבולת עומס לכל גליל)*0.5

באופן נורמלי, רק חצי מכמות הגלילים נושאת בעומס, החצי השני מתנגד לכוחות הרמה אפשריים.

דוגמה:הנחה- התקנה אופקית סטנדרטית, שני כלובי גלילים

slideromes1

קיבולת עומס "C" בשימוש עם כדורים

המבנה הרגיל של המיסוב הליניארי משלב שני זוגות של מוליכי מיסוב (בעלי אורך זהה) עם שני כלובי כדורים קצרים יותר, כלוב אחד בין כל זוג של מובילים.

הערה: כל הכדורים בכלובים הינם נושאי עומס.

slideromes2

חישוב אורך הכלוב "K"

כלובים נעים בחצי ממהירות התנועה של מסלול המיסב הליניארי ולאורך חצי מהמהלך. לכן, המהלך של הכלוב שווה למחצית המהלך של רכיב המיסוב, על גבי המחליק : K=H/2

אבל, עם שולחן החלקה רגיל "חסר חיכוך", החלק העליון של המיסב הליניארי יכול לנוע מרחק שווה לשני הצדדים מנקודת המרכז, אז K=A-H/2. (ז"א: אורך הכלוב = אורך המוביל פחות חצי מהמהלך המקסימלי).

היחס בין אורך הכלובים והמרחק בין המסלולים 1≥x/K); x)

חישוב מספר גלילים "Z"

 

Z=K/t  כאשר:

K= אורך הכלוב

T= אורך הפסיעה בין אלמנטי הגלגול (מרחק בין הגלילים).

דוגמה:

K=200 מ"מ (אורך הכלוב)

t= 5 מ"מ (עבור גלילים או כדורים בקוטר 3 מ"מ)

Z=200:5=40