אורך חיים צפוי

על מנת לאמוד את אורך החיים של המיסבים הליניאריים, יש להשתמש בחישוב הבא,בתנאי שתנאי ההרכבה המומלצים, השימון וההגנה מאבק ולכלוך נשמרים.

slidelife

L = אורך חיים צפוי במטרים

C = עומס דינאמי אפקטיבי בניוטון (N)

P = עומס שקול בניוטון (N)

e = 10/3 עבור גלילים וסיכות, 3 עבור כדורים

1.15 = פקטור אמפירי לחומרים שבשימוש

ft = פקטור תיקון עבור השפעות טמפרטורה

fh = פקטור תיקון עבור דרגות הקושי של מסלולי הכדורים (מתחת ל-58 רוקוול)