כאן תמצא את סיפורי ההצלחה של הלקוחות שלנו

 • עומס דינאמי
 • גירוז ושימון
 • מהירות ותאוצה
 • מומנט ישיר / מומנט צד
 • אורך חיים צפוי
 • חיכוך סטאטי / חיכוך דינאמי
 • אפיצויות (טולרנסים)
 • טמפרטורות ותנאי סביבה
 • אטמים
 • הוראות הרכבה ואחסנה
 • שיכוך תנועה