סיווג עומס דינמי בסיסי

Basic dynamic load rating (Ca)

 

הסיווג הדינמי משמש לחישוב תוחלת חיי הברגים הכדוריים.

העומס האופקי, הקבוע בגודלו ובכיוון תנועתו ובעיקר פעולתו,

המוגדרים (ע"י התקן העולמי) כתוחלת החיים הממוצעת, מגיע למיליון מחזורים.

 

תוחלת חיים ממוצעת L10

 

תוחלת החיים הממוצעת של בורג כדורי היא מספר המחזורים (או מספר שעות העבודה במהירות קבועה נתונה) שהבורג מסוגל לעמוד בהם לפני שסימני עייפות החומר הראשונים (התפוררות) מופיעים על אחת ההברגות.

 

בבדיקות מעבדה ומניסיון מעשי, ניכר שלברגים כדוריים זהים, הפועלים בתנאים זהים, יש תוחלת חיים שונה ומשום כך זו תוחלת חיים ממוצעת. בהתאם להגדרות התקן העולמי, זו תוחלת החיים של 90% מקבוצה גדולה של ברגים כדוריים זהים, הפועלים בתנאים זהים (מערך, עומס אופקי ומרכזי, מהירות, תאוצה, שימון, טמפ' וניקוי).

עומסים דינמיים שקולים

העומס הנמצא בפועל על הבורג ניתן לחישוב, בהתאם לחוקי המכאניקה, אם הכוחות החיצוניים (כגון תמסורת כוח, עבודה, כוחות אינרציה סיבוביים וקוויים) ידועים או ניתנים לחישוב. הכרחי לחשב את העומס הדינמי השקול: העומס הזה מוגדר כעומס משוער, הקבוע בגודלו ובכיוונו, ופועל אופקית ולכיוון מרכז הבורג וכשיתווסף,

תהיה לו השפעה על תוחלת חיי הבורג, ממש כמו העומסות להם כפוף הבורג עצמו.

לעומסות רדיאליים ועומסות שיוצרים מומנט צריכות להיות מערכות תמיכה קוויות. חשוב מאוד לפתור את הבעיות האלה בשלב הרעיוני המוקדם. הכוחות האלה פוגעים בתוחלת החיים ובתפקוד של הבורג.

 

עומס משתנה

כשהעומס מתנדנד במהלך מחזור העבודה. הכרחי לחשב את העומס הדינמי השקול: העומס הזה מוגדר כעומס משוער, הקבוע בגודלו ובכיוונו, ופועל אופקית ולכיוון מרכז הבורג וכשיתווסף, תהיה לו השפעה על תוחלת חיי הבורג, ממש כמו העומסים להם כפוף הבורג עצמו.

יש לקחת בחשבון עומסים נוספים, הנוצרים כתוצאה מאי-יישור, עומס לא מאוזן, זעזועים וכדומה.

השפעתם על תוחלת החיים הממוצעת של הבורג נלקחת בחשבון, אך יש להתייעץ עם החברה.

קיבולת עומס סטטי (Coa)

Static load carrying capacity

 

יש לבחור ברגים כדוריים ע"פ שיעור העומס הסטטי הבסיסי Coa, ולא ע"פ יחס תוחלת החיים, כשמופעלים עליהם זעזועים ממושכים או לא עקביים, כשהם נייחים או מסתובבים במהירויות נמוכות מאוד למשך זמן קצר.

העומס המותר נקבע ע"פ העיוות הקבוע שנוצר ע"י העומס בפועל בנקודות המגע. ע"פ הגדרת הסטנדרטים של התקן העולמי, העומס הסטטי האופקי והמרכזי יצור, ע"פ חישוב (אלמנט סיבוב + שטח הברגה), עיוות קבוע המקביל

ל-0.0001 בקוטר הסיבוב.

צריך לבחור בורג כדורי ע"פ שיעור העומס הסטטי הבסיסי, שחייב להיות שווה לפחות לתוצר המקסימאלי של העומס הסטטי האופקי ולגורם הביטחון "S0".

גורם הביטחון נקבע ע"פ ניסיון העבר, עם מרכיבים זהים ודרישות של עבודה חלקה ורמות רעש. אנחנו יכולים לעזור לך להגדיר את הערכים האלה, בהתאם לתנאי העבודה בפועל.