מומנט ישיר / מומנט צד

  • בוכנות גז
  • שולחנות XY
  • סליידרים
  • גלגלי שיניים
  • מיסבים לינאריים מדויקים
  • בוכנות אלקטרומכאניות

ברגים כדוריים

ברגים כדוריים

ברגים פלאנטריים

מומנט הנעה

rs_tq01

חישוב מומנט הנעה

כל הערכים הדרושים לשם חישוב המומנט הדרוש על מנת להניע בורג רולרים ניתנים לחישוב באמצעות הנוסחאות שבעמוד זה. כבסיס לכל חישוב, ניקח את המומנט הנומינלי Mv, המחושב ללא העמסה תחילית (load free torque) המתאים לכל ערך של Fv עבור אומים בעלי העמסה תחילית.

עבור אומים בודדים ללא העמסה תחילית (single nut with no preload) הנוסחה היא:

rs_tq02


מומנט ההנעה במצב של מהירות קבועה

ללא עומס:
rs_tq03

חישוב המומנט הנוצר כתוצאה של עומס צירי בכיוון ה- X:

rs_tq04

חישוב המומנט הנוצר כתוצאה של עומס צירי בכיוון המנוגד:

rs_tq05

מומנט ההנעה של המנוע (motor driving torque):

rs_tq06

כוח ההנעה של המנוע (motor driving power):

rs_tq07

מומנט ההנעה במצב של תאוצה

המומנט הנוצר כתוצאה מהעומס:
rs_tq09

מומנט האינרציה:

rs_tq10

מומנט האינרציה הסיבובי של הבורג:

rs_tq11

סכימת מומנטי האינרציה:
rs_tq12

מהירות המנוע:

rs_tq13

מומנט התאוצה:

rs_tq14 rs_tq15

זמן התאוצה:

rs_tq16 rs_tq17

מהירות לאחר שלב התאוצה:

rs_tq18

מהלך כולל בשלב התאוצה:

rs_tq19

מומנט ההנעה של המנוע:

rs_tq20

כוח ההנעה של המנוע:

rs_tq21

rs_tq08

rs_tq22

מסילות לינאריות

גורם fd עבור תנאי עומס

העומס הפועל על מסילה ליניארית מורכב מהכוחות החיצוניים והפנימיים הנוצרים משינויים בתאוצה, מעומסי זעזוע כבדים ומרעידה. קשה מאד לכמת את האחרונים והעומס על הרוכב צריך להיות מוכפל בגורם fd על מנת לחשב את שקול העומס הדינאמי במסב.

תנאי עומסהחל מעד
ריצה נורמלית ללא עומסי זעזוע
מהירות <15 מטר/דקה
1.01.2
עומס זעזוע קל
מהירות <60 מטר/דקה
1.21.5
עומס זעזוע כבד
מהירות >60 מטר/דקה
1.53.0

גורם fc עבור מספר רוכבים למוט

ברוב הסידורים המערבים מסילות ליניאריות, שני רוכבים או יותר מורכבים על אותו מוט. חלוקת העומס על כל רוכב מושפעת ברובה מדיוק ההרכבה והייצור של הרוכב. הגורם fc לוקח בחשבון את השפעת מספר הרוכבים.

מספר הרוכביםfc
11
20.82
30.72
40.66

עומס משולב, הפועל על הרוכב

אם נתון הרוכב, בו זמנית, לעומסים אופקיים ואנכיים, שקול העומס הדינאמי של הרוכב מחושב עפ"י הנוסחה:

omes2

כש:

P= שקול עומס דינאמי במסב, ניוטון

Fv= עומס אנכי, ניוטון

Fh= עומס אופקי, ניוטון

 

עומסים הפועלים בזווית משופעת ידועה, צרכים להיות מפורקים לרכיביהם האופקיים והאנכיים, אותם יש להציב בנוסחה.

העמסת מומנט משולב ברוכב

אם נתון רוכב לעומסי מומנט ועומסים קוויים בו זמניים, שקול העומס הדינאמי יכול להיות מחושב ע"י שימוש בנוסחה:

omse3

כש:

C0= עומס סטאטי במסב, ניוטון

M= עומס מומנט Nm

M0= מומנט סטאטי הפועל באותו כיוון. (Ma, Mb, Mc), Nm

עומס משתנה על הרוכב

 

במקרים רבים גודל העומס משתנה בכיוון נתון. כדי לחשב את שקול עומס המסב בנסיבות כאלה, העומס הממוצע הקבוע Fm חייב להיות מחושב קודם לכן.

אם עומס המורכב מסדרת ערכים, הנשארים קבועים עבור קטעים מסוימים של המהלך, או עומס המשתנה באופן מתמיד, יכולים להיות מוערכים ע"י סדרה של עומסים בודדים (1), יכולה לשמש הנוסחה הבאה על מנת להגיע לערך העומס הממוצע:

omes4

כש:

Fm= עומס ממוצע קבוע, ניוטון

F1, F2= עומס קבוע לאורכי מהלך s1, s2…, ניוטון

s= מהלך כולל s= s1+s2…)), כשהעומסים השונים F1, F2… פועלים, מ"מ

 

אם, עבור מהירות קווית קבועה, העומס הפועל בכיוון קבוע במהלך קטע זמן נתון, משתנה ביציבות בין ערך מינימאלי של Fmin וערך מקסימאלי של Fmax (2), מבוטא העומס הממוצע בעזרת:

כש:

Fm= עומס ממוצע קבוע, ניוטון

F1, F2= עומס קבוע לאורכי מהלך s1, s2…, ניוטון

s= מהלך כולל s= s1+s2…)), כשהעומסים השונים F1, F2… פועלים, מ"מ

 

כש:

Fm= עומס ממוצע קבוע, ניוטון

F1, F2= עומס קבוע לאורכי מהלך s1, s2…, ניוטון

s= מהלך כולל s= s1+s2…)), כשהעומסים השונים F1, F2… פועלים, מ"מ

 

אם, עבור מהירות קווית קבועה, העומס הפועל בכיוון קבוע במהלך קטע זמן נתון, משתנה ביציבות בין ערך מינימאלי של Fmin וערך מקסימאלי של Fmax (2), מבוטא העומס הממוצע בעזרת:

omes5

אם תחת התנאים המוזכרים מעל, שינוי העומס הינו סינוסואידלי באופיו (3 או4), העומס הממוצע ניתן ע"י:

(מקרה 3)

omes6

(מקרה 4)

omes7

שקול העומס הדינאמי עבור הרוכב מחושב אז בשימוש בנוסחה:

omes8

בוכנות גז

בוכנות גז

שולחנות XY

שולחנות XY

סליידרים

סליידרים

גלגלי שיניים

גלגלי שיניים

מיסבים לינאריים מדויקים

מיסבים לינאריים מדויקים

בוכנות אלקטרומכאניות

בוכנות אלקטרומכאניות