אטמים

  • גלגלי שיניים
  • מיסבים לינאריים מדויקים
  • בוכנות אלקטרומכאניות

ברגים כדוריים

ברגים כדוריים

ברגים פלאנטריים

ברגים פלאנטריים

מסילות לינאריות

אטמים

אם החיים המלאים של מסילה ליניארית, עפ"י תנאי פעולה נתונים, אמורים להיות מושגים במציאות, איטום מתאים חייב להיות מסופק בנוסף לשימון נכון. מסילות ליניאריות מסופקות לכן, כסטנדרט, עם אטמים מיוחדים, המגנים על כל הרוכב לאורך המסילה בכל הכיוונים. אטם החלקה זה, לא רק מונע כניסת מזהמים, אלא גם מסייע בהשארת חומר הסיכה בתוך המסב.

על מנת למנוע מלכלוך להיכנס לחורים המוברגים, על אלה להיות מוגנים עם מכסים.

אם נחוצה הגנה על המסילות כנגד זיהום אטמוספרי, מומלץ בד"כ שכל המסילה הליניארית, כולל כל אלמנט הנעה סמוך כבורג כדורי, יכוסו במגן. כאשר זה אינו מעשי, יכולה המסילה להיות מוגנת ע"י כיסוי. כיסוי כזה יכול להיות מוצמד לקצה המסילה ולרוכב כמוצג. אם ייעשה שימוש בכיסויים מסוג זה, הם צריכים להיות מוזמנים בעת הזמנת המסילה הליניארית, כך שחורי הברגים המתאימים יסופקו. מידות הכיסויים ניתנות בקטלוג מסילות ליניאריות.

בוכנות גז

בוכנות גז

שולחנות XY

שולחנות XY

סליידרים

מגבים ואטמים

בכל פעם שמיסבים ליניאריים מורכבים בסביבה לא אידיאלית מומלץ להגן עליהם מפני האבק והלכלוך. עבור מובילים מסוג RSD,RSDE,DST,N+O, ניתן לספק כאופציה מעצורי קצה עם מגבי לבד. עבור סידורי אטימה אחרים, או מגבים אחרים, אנא פנו אלינו.

גלגלי שיניים

גלגלי שיניים

מיסבים לינאריים מדויקים

מיסבים לינאריים מדויקים

בוכנות אלקטרומכאניות

בוכנות אלקטרומכאניות