הוראות הרכבה ואחסנה

 • גלגלי שיניים
 • מיסבים לינאריים מדויקים
 • בוכנות אלקטרומכאניות

ברגים כדוריים

טיפול נכון בחלקים

ברגים כדוריים הם רכיבים מדויקים ויש לנהוג בהם בזהירות, כדי להימנע מזעזועים. כשהם מאוחסנים מחוץ לארגז המשלוח, עליהם לשכב על משטחי עץ או פלסטיק ואסור להם להיות תחת לחץ. חלקי הברגים השונים נשלחים כשהם עטופים בשפופרת פלסטיק כבדה, המגינה עליהם מחומרים זרים ומזיהום. עליהם להישאר עטופים עד השימוש.

יישור (alignment)

יש להשתמש במרכיבי ההולכה של היצרן כדי לוודא יישור נכון ולהימנע ממטען שאינו אופקי. המקבילות של גלי הארכובה למכשירי ההובלה חייבת להיבדק. אם הובלה חיצונית רציפה אינה מעשית, אנו ממליצים להרכיב את המצמדת על צירים מסתובבים או על טבעות מייצבות ואת גל הארכובה על מיסבים המתיישרים מעצמם. הרכבת הבורג במתח, עוזרת ליישרו כראוי ומונעת עיקומים.

עיצוב קצוות גלי הארכובה

באופן כללי, כשקצוות גלי הארכובה מתוארות ע"י הטכנאים של הלקוח, האחריות לבדיקת חוזק הקצוות האלה חלה עליהם. אנו מציגים בקטלוג מבחר קצוות מכאניים סטנדרטיים. אנו ממליצים על השימוש בהם, במידת האפשר.

לא משנה מה תהיה בחירתכם, תזכרו שאף ממד בקצוות גל הארכובה לא יכול לעבור את 0d (אחרת, בסיס ההברגה ייחשף או שגל הארכובה יהיה חייב להיות מורכב משני חלקים מחוברים).

Shoulder מינימלית תספיק לאחזקת המיסב הפנימי.

ברגים פלאנטריים

ברגים פלאנטריים

מסילות לינאריות

יישום של מסבים

מסילות ליניאריות יכולות להיות מתוכננות עם מסילה אחת או יותר.

באופן כללי, במקום בו משמשת מסילה אחת, שני רוכבים נחוצים. רק בנסיבות יוצאות דופן, כשהעומסים קלים מאד ומקבילות המסילה או הבית לציר התנועה, מובטחת ע"י אמצעים אחרים, אפשרי להשתמש ברוכב בודד.

ברוב היישומים מערכת ההנחיה הליניארית מסופקת עם שתי מסילות ליניאריות. במקרים כאלה, בכל אופן, תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן למקבילות המסילות ולצימוד הרוכבים, על מנת להימנע ממאמצים פנימיים ולשמור על דיוק הריצה בתוך הגבולות הרצויים. להמלצות פנו, בבקשה לנושא "אפיצויות ודיוק", עליו דובר קודם לכן.

בהרכבת מסילות ליניאריות, כתלות ביישום הייחודי, מונח מישור נתון של המסילה הליניארית ו/או של המסילה על משטח הרכבה מעובד. עיבוד של משטח ההרכבה צריך להיות עפ"י תרשים 1. מיקום המישורים הנתוים הינו כמוצג בתרשים 2. מידות של משטחי ההרכבה ניתנות בטבלה. על מנת להבטיח הצמדה מדויקת של המישור הנתון על משטח ההרכבה של הציוד, המסילה והרוכב חייבים להימתח כנגד חלקי המכונה התואמים. מתוך ניסיון, שלוש השיטות המוצגות בתרשים 3 נמצאו מתאימות. בורגי הכיוון, המשמשים להצמדת המסילה הליניארית והרוכב למשטח ההרכבה, חייבים תמיד להיות מיושרים עם בורגי קיבוע. כיוון שהפנים העליונים והתחתונים של המסילה אינם מוקשים, קידוח חורי הפינים, כמוצג בתרשים 3d, אינו מהווה בעיה.

על מנת להבטיח תנאי הפעלה אופטימאליים עבור מסילה ליניארית, דיוק הייצור של מצע המכונה צריך להתאים לזה של המסילה.

בתכנון של מסילה ליניארית, יש לזכור שהמסב נמתח וככזה, הוא מהווה השוואה מתאימה לכל שאר המסילות. עבור המסילה הליניארית השנייה, רק המסילה נמתחת וכך, נקבע מיקום הרוכב אוטומטית. כשהאיטום של הרוכב מכסה את כל פני השטח של המסילה במתחם הרוכב, מומלץ לאטום את חורי הקיבוע במסילה הליניארית עם פקקי פלסטיק לאחר ההרכבה, כדי להימנע מכניסת מזהמים או מנזק לקצוות האטם בשעה שיחליקו לאורך החורים. אם זה אינו מתאים, חורי הברגים יכולים להיות ממולאים ע"י שימוש במילוי פלסטיק מתאים, טרם עיבוד השיטוח של המשטח העליון.

גודלממדים
LLBHS
שלמשטחהרכבהלפרופילים
LLBUS
של מסילותלינאריות
LLBNS
   
rmaxH1H2H3rmaxH1H2H3rmaxH1H2H3
מ"מ
150.54.6440.54.6440.3544
200.55440.54340.5855
250.56.5550.54351.09.566
300.57550.57551.01376
351.08661.0866
401.01778
451.011881.01188
501.01378
551.01410101.012910
651.0141010

הרכבה

כישורים וניקיון הכרחיים בהרכבת מסילות ליניאריות, על מנת לקבל ביצועים אופטימאליים ולהימנע מכשל מסב מוקדם. מסילות ליניאריות הינן מוצרי דיוק ויש לטפל בהן באופן הולם. מעל הכל, יש לדבוק בהליכי ההרכבה הנכונים וצריך להשתמש בכלים המתאימים בכל זמן.

הרכבה צריכה להתבצע בחדר יבש, ללא אבק, הרחק מעבודות מתכת או ממכונות המייצרות נסורת או אבק.

טרם הרכבת המסבים, כל החלקים הנחוצים, כלים וציוד צריכים להיות זמינים. כל שרטוט או הוראות הרכבה צריכים גם להיות מוכנים מראש וסדר ההרכבה של החלקים השונים קבוע.

מסילות ליניאריות מצופות בד"כ בחומר משמר דוחה חלודה טרם האריזה ולכן יכולות להיות מאוחסנות למשך מספר שנים באריזתן המקורית, בתנאי שזו לא נשברה ושהלחות היחסית של שטח האחסון אינה עוברת את ה- 60%.

כל חלקי המסילה הליניארית צריכים להיות מנוקים בזהירות ואם נחוץ הדבר, יש להוריד מהם קצוות מחוספסים. דיוק הצורה והמידות נבדק כנגד המפרט. המסבים יתפקדו באופן משביע רצון אם ידבקו באפיצויות שתוארו קודם לכן.

המסילות הליניאריות צריכות להישאר באריזתן המקורית עד רגע ההרכבה, כך שלא יתלכלכו. בד"כ, החומר המשמר, בו מצופים מסבים חדשים לפני עזיבתם את המפעל, אינו צריך להיות מוסר ונחוץ רק לנגבו מן המשטח החיצוני.

הוראות הרכבה

הליך ההרכבה תלוי ברובו בתכנון המכונה, כמו גם בסוג המסילה הליניארית. אם קיים שילוב מסורתי של מסילה ליניארית קבועה וצפה, בו מורכבות המסילות (תרשים 4), מתבצעת ההרכבה בסדר הבא:

 1. מסילה ראשית עם רוכבים מוברגת קלות לשטח הנקי, ללא האבק של מצע המיטה. משטחי ההצמדה צריכים קודם כל להימרח עם שמן זורם חופשי.
 2. הידוק בורגי המיקום עד שיוצרות המסילות מגע עם מישור הנתון של מצע המיטה.
 3. הידוק בורגי הקיבוע עם המומנט המוצג בטבלה.
 4. הרכבת שאר המסילות באותו אופן.
 5. הנחת השולחן בזהירות על הרוכבים, שמוקמו מבעוד מועד. הכנסת בורגי הקיבוע והידוק קל.
 6. כוונון בורגי המיקום עד שהרוכב מונח על משטח ההרכבה של השולחן.
 7. הידוק בורגי הקיבוע על נושא הרוכב של מסילת ההשוואה, תוך שימוש במד מומנט.
 8. הידוק בורגי הקיבוע על נושא הרוכב של היחידה המנוגדת. במהלך פעולה זו, הריצה החופשית של השולחן צריכה להיבדק ביד.

אם מסילה בודדת בלבד מיועדת להצמדה על משטח ההרכבה, על המסילה המנוגדת להיות מכוונת בעזרת מתקן המדידה, המוצג בתרשים 5. יש לדאוג שלא לעבור את הסטייה ממקבילות, המצוינת בטבלה 47. בהרכבת סוג זה של סידור, יש להשתמש בהליך הבא:

 1. הרכיבו את המסילה הראשית כמתואר תחת נקודות 1, 2 ו- 3.
 2. הרכיבו את המסילה השנייה על המצע והדקו בעדינות את בורגי הקיבוע.
 3. כמוצג בתרשים 5, הדקו בביטחון את בורגי הקיבוע, ממרכז המסילה לכיוון קצותיה, תוך שימוש במתקן מדידה כדי לבדוק מקבילות.
 4. עקבו אחר שאר השלבים עפ"י נקודות 5 עד 8 למעלה.
גודל הבורגמומנט הידוק
חומר 8.8חומר 12.9
Nm
M42.94.9
M5610
M61017
M82541
M104983
M1286145
M14135230
M16210355

בוכנות גז

בוכנות גז

שולחנות XY

שולחנות XY

סליידרים

הערות על ההרכבה

המיסבים הליניאריים של חברת PM הם רכיבים מדוייקים, צריך לנהוג בהם בזהירות מרובה. על מנת להשיג מיסוב ליניארי מושלם, אנא שימו לב להערות הבאות:

  • יש לנהוג ברכיבים בזהירות. אין להפיל או להכות עם משהו כדוגמת פטיש. נזקים על פני שטח המוביל ישפיעו על ביצועי התנועה ועל אורך החיים.
  • במהלך ההרכבה, כל רכיבי המיסוב הליניארי צריכים להיות באותה טמפרטורת חדר.
  • יש להרחיק כל חומר זר בעת התקנת המסילות, יש לוודא ששטח ההתקנה נקי לחלוטין.
  • לקבלת חיזוק אחיד של הברגים יש להשתמש במד מומנט. אנא להתייעץ עם PM.

 

הרכבת מיסב ליניארי

בכדי להשיג התקנה טובה של כל סוגי המיסבים הליניאריים יש לשים לב לתנאים הבאים:

 1. חורי הקיבוע במבנה התומך (בסיס ההחלקה) צריכים להיראות דרך החורים במחליקים. זה רצוי מאד מכיוון שהפסיעה בין החורים יכולה להשתנות במהלך ההקשייה עד לגודל של 0.4 מ"מ.

לפצות על כך, חלקית לפחות, ברגי חיבור מיוחדים מסוג GD יכולים להיות מסופקים. המידות של ברגים אלה מצויות בטבלאות תחת הגודל המתאים של המיסבים הליניאריים.

 1. יש לכסות בזהירות את הקדחים (ע"י שימוש באבן משחזת) ולנקות את כל אלמנטי המבנה על מנת להבטיח משטח שטוח וחלק ותושבת מושלמת עבור המובילים של PM.
 2. זוג המובילים הפנימיים (מס'1 בתמונה) צריכים להיות מוברגים ראשונים, כמצוין בהמשך:
  • הבסיס וצד הייחוס1 של מסילות המיסב הליניארי צריכים להיות משומנים מעט לפני שהם מהודקים אל כתף הייחוס וההתקנה.

הם צריכים להיות מוברגים ע"י חיזוק לפי הסדר, מתחילים בצד אחד ומבריגים אחד אחד עד לקצה השני.

 1. המקבילוּת של מובילי המסילות (∆A ו- ∆B) צריכה להיבדק. האפיצות צריכה להיות בטווח של המיסב הליניארי.

לאחר שזה נעשה, רכיב ההחלקה המדובר מוכן להתקנה.

 • המחליק העליון יכול להיות מותקן כעת.

המוביל הקבוע של המיסב (מס' 2 בתמונה) צריך להיות מותקן כמו שהוסבר בסעיף 3.1, אבל המוביל המתכוונן (מס' 3 בתמונה), צריך להיות מוברג רק חלקית, על מנת להשאיר מרווח בין מסילות ה-V בכדי לאפשר את הכנסת כלובי הכדורים/גלילים/סיכות.

 1. נקודה זו נכונה רק למקרים בהם ברגי הקצה כבר מותקנים במובילים.

הסירו את ברגי הקצה.

 1. הכניסו את הכלובים בזהירות. כאשר הכלובים בדיוק במקום, יש להדק את המובילים המתכווננים בעדינות, בכוח של הידוק אצבע (ללא מברג).
 2. התקינו את ברגי הקצה ואת מכסי הקצה.
 3. סט המיסבים הליניאריים יכול להיות כעת בעל תנועה ללא חופש ע"י כיוונון מאוחר של ברגי ההעמסה התחילית. (ראו פרקים קודמים).
 4. אבטחו את ברגי ההידוק על המובילים המתכווננים.

 

כאשר מסתיימת ההתקנה, המיסבים הליניאריים צריכים להיבדק עבור דיוק התנועה וחופש הרכיבים.

 

1              צד הייחוס: המשטח המנוגד למשטח עם הכיתוב"PrecisieMetaal"

גלגלי שיניים

גלגלי שיניים

מיסבים לינאריים מדויקים

מיסבים לינאריים מדויקים

בוכנות אלקטרומכאניות

בוכנות אלקטרומכאניות