שיכוך תנועה

  • ברגים כדוריים
  • ברגים פלאנטריים
  • מסילות לינאריות
  • בוכנות גז
  • שולחנות XY
  • סליידרים
  • גלגלי שיניים
  • מיסבים לינאריים מדויקים
  • בוכנות אלקטרומכאניות

ברגים כדוריים

ברגים כדוריים

ברגים פלאנטריים

ברגים פלאנטריים

מסילות לינאריות

מסילות לינאריות

בוכנות גז

בוכנות גז

שולחנות XY

שולחנות XY

סליידרים

סליידרים

גלגלי שיניים

גלגלי שיניים

מיסבים לינאריים מדויקים

מיסבים לינאריים מדויקים

בוכנות אלקטרומכאניות

בוכנות אלקטרומכאניות