גירוז ושימון

  • גלגלי שיניים
  • מיסבים לינאריים מדויקים
  • בוכנות אלקטרומכאניות

ברגים כדוריים

שימון ברגים המסתובבים במהירות גבוהה צריך להיות מחושב, הן בכמות והן באיכות.

הכמות, הפיזור ותדירות הוספת חומרי הסיכה (שמן או גריז), חייב להיבחר בהתאם ולהיות מבוקר.

במהירויות גבוהות, פיזור חומר הסיכה על גל הארכובה יכול להיות מושפע מכוחות צנטריפוגאליים. חשוב לבקר את התופעה במהלך ההרצה הראשונה במהירות גבוהה ולמצוא את תדירות השימון המתאימה או את זרם חומר הסיכה או לבחור חומר סיכה בצמיגות שונה. בקרת יציבות טמפרטורת המצמדת, מאפשרת לדייק בתדירות השימון החוזר או בקצב הזרמת חומר הסיכה.

ברגים פלאנטריים

מערכות של ברגי רולרים (גלילים) מחולקות לאותן קטגוריות של עפיצות (tolerance) כמו אלו של ברגים כדוריים בהתבסס על החלק השלישי של תקן DIN 69051. בהתאם לתקן זה, הפקטור המבדיל הוא שגיאת הפסיעה (lead error) המסומנת כ- V300p ומתייחסת לסטיה מהפסיעה הנומינלית לאורך מהלך של 300 מ"מ. בטבלה הבאה ניתן לראות את קטגוריות העפיצות בהתאם לתקן.

דרגת טולרנס (עפיצות)V300p
G16μm/300mm
G312μm/300mm
G523μm/300mm
G9200μm/1000mm

ברגים גליליים מסוג RV וכן RVR מסופקים בדרגות עפיצות G1 עד G5, בהתאם לדרישת הלקוח. ברגים גליליים מסוג BRV מסופקים בדרגות עפיצות G9.

פרמטרים לחישוב דיוק פסיעה בהתאם לתקן DIN 69051/3
דיוק הפסיעה נומינליP
הדלתא בין דיוק הפסיעה הדרוש לנומינליe0
הדלתא בין דיוק הפסיעה בפועל לנומינלי במהלך של 300 מ"מV300p
הדלתא בין דיוק הפסיעה בפועל לנומינלי בהינתן האורך Luep
השינוי במהלך לאורך LuVup
השינוי במהלך בתוך פסיעה אחת (רבולוציה אחת)V2πp
המהלך האפקטיביLu

שגיאת הפסיעה 

שגיאת הפסיעה ep יחסית למהלך האפקטיבי Lu מחושבת עבור ברגים גליליים באופן הבא:

שגיאות הפסיעה ep בהתאם לדרגות העפיצות (טולרנס) השונות נתונות בטבלה שממול. עבור דרגות טולרנס G1 ו- G3, דיאגרמות הפסיעה ומומנט הסיבוב מסופקות על ידי מחלקת ההנדסה שלנו בהתאם לתכנון הספציפי של הבורג.

הפסיעה נבדקת ונמדדת באמצעות מכשיר 3D מיוחד המצויד בלייזר איטרפורמטר.

Lu
החל מעד
315 מ"מ
315 מ"מ400 מ"מ
400 מ"מ500 מ"מ
500 מ"מ630 מ"מ
630 מ"מ800 מ"מ
800 מ"מ1000 מ"מ
1000 מ"מ1250 מ"מ
1250 מ"מ1600 מ"מ
1600 מ"מ2000 מ"מ
2000 מ"מ2500 מ"מ
2500 מ"מ3150 מ"מ
ep (במיקרונים) עבור דרגות טולרנסים
G5G3G1
61223
71325
81527
91630
101835
112140
132446
542915
65
77
93

מסילות לינאריות

כדי שמסב גלגול יתפקד ביעילות, נחוץ שיהיה שימון מספיק למניעת מגע מתכתי בין האלמנטים המתגלגלים למסלולים ובכך להקטין חיכוך ובאותו זמן, לספק הגנה על המשטחים כנגד חלודה.

טמפרטורת ההפעלה העדיפה ביותר עבור מסילה ליניארית מתקבלת, כשנעשה שימוש בכמות חומר הסיכה המינימאלית, הנחוצה להביא לשימון ראוי. כמות חומר הסיכה, בה ייעשה שימוש מושפעת גם כן מהצורך שחומר הסיכה יבצע פונקציות נוספות כאיטום והעברת חום.

תכונות שימון של גריזים ושמנים מידרדרות עם הזמן כתוצאה של עבודה מכאנית והזדקנות. לכן נחוץ לחדש את המלאי או להחליף את חומר הסיכה המשומש והמזוהם בפרקי זמן שגרתיים.

הבחירה של חומר סיכה נקבעת ע"י תנאי ההפעלה, כמו טמפרטורות או מהירויות מותרות, אך יכולה גם להיקבע לפי השימון, המשמש ברכיבים סמוכים. ההמלצות בנוגע לבחירת חומרי סיכה מתאימים, משמע, גריזים ושמנים עבור מסבים ליניאריים כדוריים, נכונות גם למסילות ליניאריות.

Lu
החל מעד
315 מ"מ
315 מ"מ400 מ"מ
400 מ"מ500 מ"מ
500 מ"מ630 מ"מ
630 מ"מ800 מ"מ
800 מ"מ1000 מ"מ
1000 מ"מ1250 מ"מ
1250 מ"מ1600 מ"מ
1600 מ"מ2000 מ"מ
2000 מ"מ2500 מ"מ
2500 מ"מ3150 מ"מ

בוכנות גז

שולחנות XY

סליידרים

המובילים המדויקים של PM הם חלק חשוב במבנה של המכונה. האיכות הגבוהה של המוצר צריכה להישמר לכל אורך חיי המוצר ולא לרדת. אבק ולחות הם האויבים העיקריים של המיסוב המדויק. סיכה יוצרת שכבת גבול דקה בין משטחי הגלגול ונותנת הגנה מספקת כנגד חלודה.

יתרונות נוספים הם, לדוגמה:

  • ירידה בחיכוך
  • הפחתה בשחיקה
  • הארכה באורך החיים
  • הפחתה של חימום

 

אנו ממליצים על סיכה עם שמן CLP כגון DIN51519 או HLP כגון DIN51524. בזמן הפעולה הטמפרטורות צריכות להיות בין -30˚C ל- 120˚C בה בעת שהצמיגות היא בין ISO-VG15 ל- ISOVG100. במקרה של גריז, סיכה על בסיס סבון ליתיום היא המועדפת. במקרה של רכיבים לא סטנדרטיים של PM, או שימוש לא סטנדרטי יש לפנות ל-PM על מנת לקבל את ההמלצות בהתאם לאפליקציה.

גלגלי שיניים

מיסבים לינאריים מדויקים

בוכנות אלקטרומכאניות