[layerslider id="35"]
כל בוכנה מאפשרת מהירות לינארית שונה, כפונקציה של סוג בורג ההנעה והעומס הפועל על הבוכנה. לפרטים אודות מהירויות אלו, ראה דפי הנתונים של סוגי הבוכנות השונים.
בצד בורג ההנעה, קיים מוביל לינארי אשר מטרתו לשמור על הכיוון ולספוג את מומנט הצד הפועל על הבורג, ככל שפועל.
אין בעיה. את כל הבוכנות ניתן לקבל עם פוטנציומטר, חיישן קירבה (hall sensor) או אפילו אנקודר סיבובי במידת הצורך.
הבוכנות האלקטרומכאניות שלנו מצטיינות ב- duty cycle גבוה. אם אתה צריך פעולה של 30%, 50% ואפילו פעולה רציפה של 100%, אנחנו יכולים לספק זאת ללא קושי.
אנחנו יודעים לספק לך פתרונות הכוללים בוכנה אלקטרומכאנית הפועלת בעומס צירי של עד 10,000 ניוטון כסנדרט. מחפש בוכנה עם עומס גבוה יותר? אין בעיה. ניתן להתאים בוכנה לאפליקציה הספציפית של הלקוח עד לעומסים של 50,000 ניוטון (ואף יותר).
צריך מהלך של 30 מ"מ בלבד, או שדווקא האפליקציה שלך דורשת מהלך של 600 מ"מ? אין בעיה. אנחנו יודעים לספק בוכנות סטנדרטיות בכל מהלך של בין 30 ל- 600 מ"מ. צריך עוד יותר מזה? פנה אלינו ונמצא לך פתרון מתאים.

בחר את הבוכנה המתאימה לך (מימדים, עומס, מהירות) 

אביזרים נלווים

אנשים שנכנסו לעמוד זה התעניינו גם במוצרים אלה