[layerslider id="28"]
הבורג הכדורי המושחז מאפשר לך, המתכנן המכאני, לקבל דיוק צירי גבוה במיוחד, עד לרמת המיקרון הבודד. דיוק זה יישמר לאורך כל חיי הבורג, גם לאחר מאות אלפי סיבובים (ואף למעלה מכך).
בשימוש בבורג כדורי מושחז אתה יכול לשכוח מבעיות של חזרתיות (repeatability), שכן הדיוק ואלמנט ביטול הרתע (backlash free) מובטחים לאורך כל חיי הבורג, הודות לטכנולוגיית הייצור הייחודית שלו.
באמצעות טכנולוגיה ייחודית, הצלחנו לשפר את יכולת נשיאת העומס (באותה גיאומטריה נתונה) עד כדי 30% יותר. רוצה לדעת עוד? קרא כאן.
אום עם 2 או 4 נקודות מגע, המסוגל לספק יכולת נשיאת עומס בהתאם לקוטר ולפסיעה. כך למשל, אום בקוטר של 20 מ"מ ובפסיעה של 5 מ"מ יספק יכולת נשיאת עומס (דינאמי) של עד 15,500 ניוטון.
אום כפול הוא למעשה אום שאורכו כפול מזה של האום הרגיל, דבר המאפשר לו יכולת נשיאת עומס כפולה באותו הקוטר והפסיעה של האום הרגיל.
במידת הצורך, ניתן לספק מגוון אומים מיוחדים, המותאמים לצרכים השונים של הלקוח. כך למשל ניתן לספק אום בעל חיבורים מיוחדים, זיזים או מוטות עגינה. כמו כן, ניתן לספק אומים מחומרים מיוחדים או בעלי תכונות נדרשות אחרות.

מחפש נתונים טכניים (מימדים, עומס, מומנט)?

אומים מיניאטוריים בודדים (לפי קוטר נומינלי במילימטרים)

ברגים בקוטר 3 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 0.5 מ"מ או 1 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 240 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 5 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 0.5 מ"מ עד 2 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 800 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 8 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 0.5 מ"מ עד 5 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 1,900 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 12 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 1 מ"מ עד 10 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 8,500 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 16 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 2 מ"מ עד 30 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 31,400 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.

אומים בודדים במידות סטנדרטיות (לפי קוטר נומינלי במילימטרים)

ברגים בקוטר 16-20 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 2 מ"מ עד 20 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 31,400 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 25 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 2 מ"מ עד 25 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 25,200 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 32 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 4 מ"מ עד 30 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 75,600 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 40 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 5 מ"מ עד 40 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 84,700 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 50 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 4 מ"מ עד 30 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 126,600 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 60-100 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 5 מ"מ עד 40 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 506,700 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.

אומים כפול במידות סטנדרטיות (לפי קוטר נומינלי במילימטרים)

ברגים בקוטר 16-20 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 2 מ"מ עד 20 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 16,500 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 25 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 2 מ"מ עד 25 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 21,200 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 32 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 4 מ"מ עד 30 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 47,000 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 40 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 5 מ"מ עד 40 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 59,000 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 50 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 5 מ"מ עד 40 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 81,700 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.
ברגים בקוטר 60-100 מ"מ, מיוצרים בפסיעה של 5 מ"מ עד 40 מ"מ ונושאים עומס צירי של עד 268,700 ניוטון. לחץ כאן לפרטים נוספים.

אנשים שנכנסו לעמוד זה התעניינו גם במוצרים אלה