[layerslider id="29"]
SUSPA מציעה לך תכנית בוכנת גז מצויינת עם "סדרה 16", אשר הוכיחה את עצמה בשוק למעלה מ-30 שנה ואשר, הודות לחידושים מתמשכים, תמיד בעלת הטכנולוגיה החדשה ביותר.

תכנית liftline SUSPA שלנו כוללת ארבעה סוגים בסיסיים: דגמים 16-1, 16-2, 16-4 ו- 16-6.
ההבדלים החשובים נמצאים בקוטר הצינור ומוט הבוכנה כמו גם בכוחות ההתפשטות השונים. היתרון הוא שאנו יכולים למלא אחר הדרישות הטכניות המיוחדות שלך בהתאם לדגם הבוכנה האופטמלי.

בקו VARILOCK, הווסת ממוקם בבוכנה. הוא נאטם על ידי גליל הדחיסה ומפריד בין שני תאי הדחיסה. כאשר הווסת סגור בוכנת הגז ננעלת ומאפשרת את הנעילה בכיוון הרצוי.

הווסת נפתח על ידי פין השחרור, ויוצר פיצוי של הלחץ. המדיום זורם דרך הווסת לתוך תא הדחיסה השני. פונקצית הנעילה משתחררת. ניתן לשנות את מהירות ההתפשטות ודרגת השיכוך על ידי ווסתים בגדלים שונים.

בולמי זעזועים הידראוליים אלו בולמי זעזועים ההופכים אנרגיה קינטית של חלקים נעים לאנרגיה תרמית ובכך משככים זעזועים קשים או מונעים התפתחות של משרעת תנודות גבוהה מדי.

בולמי זעזועים הידראוליים מורכבים מצינור לחץ, מוט בוכנה בעל מערכת בוכנה מיוחדת ושמן המדיום לשיכוך.

מוט הבוכנה ממוקם בתוך צינור הלחץ המלא בשמן יחד עם האטם המיוחד שלו ומערכת ההנחיה אשר אוטמת הרמטית את התא הפנימי של בולם הזעזועים כנגד האטמוספירה וכן השפעות קיצוניות של הסביבה.

עם התנועה של מוט הבוכנה, שמן המדיום של בולם הזעזועים נלחץ דרך חורי השיכוך במערכת הבוכנה.

כוחות השיכוך אם כן תלויים תמיד גם במהירות הבוכנה.

מכיוון שניתן לאטום את חורי השיכוך משני הכיוונים באמצעות דיסקיות שסתום, ניתן לכוון את כוחות השיכוך בזמן ההתפשטות והדחיסה, כמעט ללא תלות זה בזה.

מחבר הברגה מאפשר ללקוח לחבר כל סוג של אביזר קצה הניתן להברגה. סוספא מספקת מספר מחברים סטנדרטיים ובנוסף קיימים בשוק מספר רב של מחברים אחרים, מסוגים שונים. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנה לעמוד המחברים.
מחבר קלוויס הוא מחבר עם חור, המאפשר ללקוח לחבר את בוכנת הגז באמצעות אביזר חיצוני כלשהו (אשר אינו מסופק באמצעות סוספא). לקבלת פרטים נוספים, אנא פנה לעמוד המחברים.
מחבר בול ג'וינט (Ball joint) הוא מחבר עם מפרק, המורכב משני חלקים. חלקו האחד מחובר לבוכנת הגז באופן קשיח (לרוב על ידי הברגה), בעוד שחלקו האחר מחובר ליישום החיצוני הדרוש ללקוח, באמצעות מפרק כדורי גמיש. המפרק הכדורי עצמו, מתחבר ליישום החיצוני באמצעות הברגה.  לקבלת פרטים נוספים, אנא פנה לעמוד המחברים.

שלושה סוגים עיקריים של בוכנות גז

  • בולמי זעזועים (לחץ לפרטים נוספים)

מוצרים נוספים

  • מוצרים נוספים (לחץ לפרטים נוספים)

אנשים שנכנסו לעמוד זה התעניינו גם במוצרים אלה