מחברים ואביזרי קצה

  • כיצד פועלת בוכנת גז
  • חישובי עומס
  • עקרונות התקנה
  • אורך חיים
  • אמינות ושירות
מתאים ל16-12Cמק"טשם קצהClevis / steel galvanized
*M44.106710559A457-B457CLEVIS_16-12_1CLEVIS_16-12_2CLEVIS_16-12_3

מתאים ל16-12Cמק"טשם קצהFork head / steel galvanized
*M4406710497A446-B446CLEVIS_16-12_4CLEVIS_16-12_5CLEVIS_16-12_6

מתאים ל 16-12Cמק"טשם קצהBall joint / steel galvanized
*M41681007A456-B456Ball joint_16-12_1Ball joint_16-12_2Ball joint_16-12_3
16-616-416-216-1Cמק"טשם קצהClevis / zinc
**M81206500029A26-B26CLEVIS_16-1-2-4-6_1CLEVIS_16-1-2-4-6_2CLEVIS_16-1-2-4-6_3
**M88.106500155A30-B30
**M810.106500145A31-B31
**M61206500078A104-B104
**M66.106510005A220-B220
**M68.106510006A221-B221
**M610.106510007A222-B222

16-616-416-216-1Cמק"טשם קצהClevis / zinc
**M66.106500094A1-B1CLEVIS_16-1-2-4-6_4CLEVIS_16-1-2-4-6_5CLEVIS_16-1-2-4-6_6
**M68.106500070A2-B2
**M68.106500071A13-B13
**M610.106500076A32-B132
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1Cמק"טשם קצהClevis / zinc
**M66.106500164A10-B10CLEVIS_16-1-2-4-6_7CLEVIS_16-1-2-4-6_8CLEVIS_16-1-2-4-6_9
**M68.106500008A223-B223
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1Cמק"טשם קצהClevis / zinc
**M88.106500191A20-B20CLEVIS_16-1-2-4-6_10CLEVIS_16-1-2-4-6_11CLEVIS_16-1-2-4-6_12
**M810.106500525A111-B111
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1Cמק"טשם קצהClevis / steel black
**M88.106760017A12-B12CLEVIS_16-1-2-4-6_13CLEVIS_16-1-2-4-6_14CLEVIS_16-1-2-4-6_15
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1Cמק"טשם קצהFork head / steel galvanized
**M6606810029A32-B32Fork_16-1-2-4-6_1Fork_16-1-2-4-6_2Fork_16-1-2-4-6_3
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1Cמק"טשם קצהFork head / steel galvanized
**M8806800124A21-B21Fork_16-1-2-4-6_4Fork_16-1-2-4-6_5Fork_16-1-2-4-6_6
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1CMaterial/
Color
מק"טחלקשם קצהFork head / steel galvanized
**M8Steel/
galvanized
09700087Ball socketA129-B129Ball joint_16-1-2-4-6_1Ball joint_16-1-2-4-6_2Ball joint_16-1-2-4-6_3
**M8Steel/
black
06700116Ball stud
**M8Niro06800019Safety clip
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1CMaterial/
Color
מק"טחלקשם קצהFork head / steel galvanized
**M8Steel/
galvanized
09700087Ball socketA199-B199Ball joint_16-1-2-4-6_4Ball joint_16-1-2-4-6_5Ball joint_16-1-2-4-6_6
Steel/
black
06700205Ball stud
Niro06800019Safety clip
מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1CMaterial/
Color
מק"טחלקשם קצהFork head / steel galvanized
**M8Steel/
black
16800052Ball socketA201-B201Ball joint_16-1-2-4-6_7Ball joint_16-1-2-4-6_8Ball joint_16-1-2-4-6_9
Steel/
black
06710041Ball stud
**M8Steel/
black
16800055Ball socketA207-B207
Steel/
black
06710041Ball stud

מתאים ל 16-6מתאים ל 16-4מתאים ל 16-2מתאים ל 16-1CMaterial/
Color
מק"טחלקשם קצהFork head / steel galvanized
**M6Plastic/
black
16210000Ball socketA246-B246Ball joint_16-1-2-4-6_10Ball joint_16-1-2-4-6_11Ball joint_16-1-2-4-6_12
Steel/
black
06710041Ball stud