[layerslider id="20"]
שימוש במסילה לינארית מאפשרת למתכנן המכאני לקבל דיוק צירי גבוה במיוחד, עד לרמה של כעשרה מיקרון לאורך מהלך של 300 מ"מ. דיוק זה יישמר לאורך כל חיי המסילה והרוכב, גם לאחר מאות אלפי מהלים (ואף למעלה מכך).
בשימוש במסילה לינארית אתה יכול לשכוח מבעיות של חזרתיות (repeatability), שכן הדיוק ואלמנט ביטול הרתע (backlash free) מובטחים לאורך כל חיי המוצר, הודות לטכנולוגיית הייצור הייחודית שלו.
טמפרטורת ההפעלה הנורמאלית עבור מסילות ליניאריות הינה בין מינוס 20˚C לפלוס 80˚C והיא מוכתבת ע"י חומרי הרוכב והאטם. טמפרטורות גבוהות ונמוכות יותר יכולות להיסבל לתקופות קצרות.
ניתן להתייחס למסילה לינארית כאל סוג של מיסב כדורים ליניארי. היא מורכבת ממסילה בעלת ארבעה מסלולים מושחזים, עליה רוכב אחד או יותר היכולים לנוע במהלך בלתי מוגבל. הרוכבים עשויים מפלדת מיסב איכותית מוקשחת ומעברי מחזור הכדורים בהם הינם מושחזים.

למסילה ארבעה מסלולים בהם נעים הכדורים המסודרים בזווית של °45 (ביחס למסילה עצמה). עובדה זו יוצרת חלוקה שווה של קיבולת נשיאת העומס של המערכת בכל ארבעת המסלולים ומספקת רמה גבוהה של עמידות לעומסי מומנט בכל כיון אפשרי.

חיכוך במסילה ליניארית תלוי במספר גורמים: סוג וגודל הרוכב, מהירות ההפעלה, איכות חומר הסיכה והכמות בה נעשה שימוש וכמובן – העמסה תחילית (preload) של הרוכב. התנגדות הריצה המצטברת של מסבים ליניאריים כדוריים מורכבת מחיכוך הגלגול וההחלקה באזור המגע של האלמנטים המתגלגלים, חיכוך בנקודות של מגע החלקה בין האלמנטים המתגלגלים לכלוב גם במשטחי ההנחיה של אזור חזרת הכדור, חיכוך בתוך חומר סיכה וחיכוך מהאטמים במקרה של מסבים אטומים.

מקדמי החיכוך למסילות ליניאריות מגורזות נמצאים בין 0.003μ ל- 0.005μ. הערכים הנמוכים יותר מתאימים לתנאים של העמסה תחילית מקסימלית והערכים הגבוהים יותר להעמסה תחילית קלה או ללא העמסה תחילית כלל.

ככלל, המסילות מסופקות כשהן עשויות מפלדה פחמנית אשר עברה תהליך של הקשיה עד לכדי כ- 60 רוקוול סי. במידת הצורך, ניתן לספק מסילות מיניאטוריות גם מפלדות אל חלד או בעלות ציפויים מיוחדים המתאימים לתנאי הסביבה הנדרשים על ידי המתכנן המכאני.

מחפש את המסילה המתאימה לך (מידות, עומסים, דיוק)?

אנשים שנכנסו לעמוד זה התעניינו גם במוצרים אלה