[layerslider id="18"]
יתרונם המרכזי של ברגי רולרים (קרוי גם בורג פלנטרי) הוא בכך שהחיכוך שבין הרולר לתבריג הוא חיכוך גלילה (להבדיל מחיכוך החלקה) ומכאן שבורג רולרים מסוגל לספק למשתמש נצילות גבוהה למדי של עד כ- 90%, בדומה לבורג כדורי. נצילות זו תהיה גבוהה הרבה יותר מהנצילות המתקבלת בשימוש בבורג acme, בבורג טרפזי או בבורג עם חיכוך החלקה.
מערכות של ברגי רולרים (גלילים) מחולקות לאותן קטגוריות של אפיצות (tolerance) כמו אלו של ברגים כדוריים בהתבסס על החלק השלישי של תקן DIN 69051. בהתאם לתקן זה נמדד דיוק הצירי מהפסיעה הנומינלית של 6 מיקרון בלבד לאורך מהלך של 300 מ"מ.
ברגי רולרים בנויים כך שלכלוך (כדוגמת אבק או אפילו קרח) לא משפיע כלל על ביצועי הבורג ולא גורם לדיפורמציה כלשהי במבנה. הסיבה לכך נעוצה בשימוש ברולרים אשר פשוט "טוחנים" כל לכלוך ואינם מאפשרים לו להיתקע או להידבק למסלול. ברגי רולרים הם אפוא הפתרון המושלם לתנאי סביבה קשים ואינם רגישים כלל (להבדיל מברגים כדוריים).
המבנה הייחודי של רולרים הנעים בתוך האום (להבדיל מכדורים בבורג כדורי) מאפשרים לעומס להיות מועבר דרך קו של מגע (להבדיל מאוסף של נקודות) ובכך מאפשרים יכולת העברת עומס של עד פי 10 יותר מאשר בורג כדורי בגיאומטריה מקבילה.
במקרים שבהם המתכנן רוצה לבטל את החופש הצירי של המערכת, משתמשים בברגי רולרים בעלי אום עם העמסה תחילית (preload). באומים עם עומס תחילי ניתן לקבל אפס חופש צירי (zero backlash) ובעיקר לוודא כי החופש הצירי יישאר אפס לאורך כל חיי הבורג. מנגנון זה אף משפר את הקשיחות של המערכת כולה ומשמש בנוסף גם כמעין "חיסון" מפני תופעות של עומס רגעי המשפיע על המערכת.
כן, זו לא טעות. בורג רולרים מאפשר (במידת הצורך) פסיעה נמוכה עד כדי 0.1 מ"מ בלבד.

מחפש נתונים טכניים (מימדים, עומס, מומנט)?

אנשים שנכנסו לעמוד זה התעניינו גם במוצרים אלה